Нээлттэй ажлын байр

image

КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ЗАСВАРЫН МОНТЁР

Хугацаа: 2023.03.13-2023.03.17

(Хаагдсан)

image

ЖИЖҮҮРИЙН ЦАХИЛГААН МОНТЁР

Хугацаа: 2023.03.13-2023.03.17

(Хаагдсан)

image

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Хугацаа: 2023.03.09-2023.03.13

(Хаагдсан)

image

ГАГНУУРЧИН

Хугацаа: 2023.03.02-2023.03.10

(Хаагдсан)

image

ӨРЛӨГ, ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2023.03.02-2023.03.10

(Хаагдсан)

image

ТООСНЫ СИСТЕМИЙН МАШИНЧ

Хугацаа: 2023.03.02-2023.03.10

(Хаагдсан)

image

ТООС БЭЛТГЭХ ТОНОГЛОЛЫН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2023.03.02-2023.03.10

(Хаагдсан)

image

ЗУУХ ҮЛЭЭЛГЭГЧ, ШААР ЦЭВЭРЛЭГЧ

Хугацаа: 2023.03.02-2023.03.10

(Хаагдсан)

image

ЭРҮҮЛ АХУЙЧ, БАГА ЭМЧ

Хугацаа: 2022.11.09-2022.11.18

(Хаагдсан)

image

ГАГНУУРЧИН (2)

Хугацаа: 2022.11.01-2022.11.08

(Хаагдсан)

image

САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2022.10.03-2022.10.06

(Хаагдсан)

image

ХАЛАХ ГАДАЛГУУГИЙН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2022.09.26-2022.09.30

(Хаагдсан)

image

ӨРЛӨГ, ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2022.09.26-2022.09.30

(Хаагдсан)

image

ТООСОН СИСТЕМИЙН МАШИНЧ

Хугацаа: 2022.09.26-2022.09.30

(Хаагдсан)

image

Реле хамгаалалт, автоматикийн монтёр

Хугацаа: 2022.08.18-2022.08.31

(Хаагдсан)

image

Токарчин

Хугацаа: 2022.08.09-2022.08.19

(Хаагдсан)

image

АВТОМАТ ХАМГААЛАЛТ, ДОХИОЛЛЫН ЗАСВАРЧИН

Хугацаа: 2022.08.11-2022.08.22

(Хаагдсан)

image

БАРИЛГЫН ЗАСАЛЧИН

Хугацаа: 2022.08.11-2022.08.22

(Хаагдсан)